More than 43th years in the business

Nu in alle digitale winkels

1991 ik was 28 jaar oud toen het nummer Pompolollie werd uitgebracht.

Na 28 jaar is het nog steeds een hedendaagse inspiratie.  Machel Montana King of Soca